Ida Kvetny

Oplev udstillingen GAZE – Surrealism in the digital age

Ida Kvetny 7. til 24. februar 2019.

Den danske kunstner Ida Kvetny har skabt en unik soloudstilling bestående af nye keramiske værker, malerier, papirværker, tekstiler, animationer og en virtuel kunstinstallation

I udstillingen GAZE tages publikum med på en surrealistisk og virtuel kunstoplevelse, hvor de ældste kunstformer som skulpturen og maleriet møder fremtiden og den digitale tidsalder. Det sker blandt andet i udstillingens stedsspecifikke virtual reality-værk med inspiration fra Rundetaarns gamle panoramakikkerter, som tidligere stod på tårnets platform. Gennem værket vil publikum kunne udfordre tyngdeloven og opleve at svæve i et indre landskab med genkendelige byelementer og 3D scannede skulpturer.

Værket tager med Ida Kvetnys egne ord afsæt i ”en slags ny psykedelisk revolution med referencer til surrealisme og automattegning – nu som en oplevelse i fire dimensioner, hvor man vil kunne bevæge sig frit inde i værket.”

 

Experience the exhibition GAZE – Surrealism in the digital age

Ida Kvetny 7 to 24 February 2019

Danish artist Ida Kvetny has created a unique solo exhibition consisting of new ceramic works, paintings, paper works, textiles, animations and a virtual art installation.

In the exhibition GAZE, the audience takes on a surreal and virtual art experience, where the oldest art forms such as the sculpture and the painting meet the future and the digital age. This takes place, among other things, in the exhibition’s site-specific virtual reality work with inspiration from the round towers old panorama binoculars, which previously stood on the tower’s platform. Through the work, the audience will be able to challenge the law of gravity and experience floating in an inner landscape with recognizable city elements and 3D scanned sculptures.

The work, with Ida Kvetny’s own words, is based on “a kind of new psychedelic revolution with references to surrealism and automatic drawing – now as an experience in four dimensions, where one will be able to move freely inside the work.

 

 • 1Sh4+U03S1OuZw3Mimci6g
 • lLklJ3K4TZelvBh4E+rHhw
 • IMG_1797
 • P5YM%kJWSfyBR9Z6pQL4dQ
 • IMG_6739
 • qZjpRQwqbPwF50WiVEA
 • M0JqbaRjR0urKp5Ik0UiSA
 • B+A7UDReRgqqwSIyI5zLNw
 • IMG_6713
 • IMG_6739
 • IMG_1792
 • IMG_1796
 • IMG_1808